SPSS module 2

SPSS module 2 Analysetechnieken

De module SPSS analysetechnieken is een vervolg op de module SPSS datamanagement en manipulatie en leert de cursist op een praktische manier werken met het statistisch analyseprogramma SPSS. Hiertoe wordt uitgebreider ingegaan op het structureren en automatiseren van werkzaamheden met de Syntax Editor en voert men (geavanceerde) bewerkingen op databestanden en variabelen uit. Daarnaast leert de cursist een verantwoorde keuze te maken uit een aantal veelgebruikte statistische mogelijkheden van SPSS en hoe de uitvoer te interpreteren. Tijdens de cursus is er gelegenheid te oefenen met eigen data.

SPSS module 2 Analysetechnieken

 • Opfrissen basisvaardigheden (data invoeren, variabelen en labels definiëren, data importeren en exporteren)
 • Verkennen data en omgaan met missende gegevens
 • Verdieping werken met de Syntax Editor
 • Bewerken van databestanden (o.a. aggregeren, koppelen)
 • Bewerken van variabelen (hercoderen en berekenen van nieuwe variabelen), inclusief enkele meer geavanceerde functies (o.a. string- en datumfuncties)
 • Werken met (tijdelijke) selecties en split file
 • Uitvoeren van beschrijvende analyses (o.a. frequentieverdelingen, centrummaten, spreidingsmaten, vergelijking van gemiddelden, kruistabellen)
 • Uitvoeren van een aantal populaire statistische toetsen in SPSS (Chi2-toets, t-toets, ANOVA correlatiematen en lineaire regressie analyse)
 • Grafieken
 • Grafische mogelijkheden
 • Interpretatie en presentatie van uitkomsten van analyses

De cursus is geschikt voor statistisch analisten, databeheerders en onderzoekers die SPSS willen gaan gebruiken voor beheer en analyse van hun data, en voor academici die hun SPSS-kennis willen opfrissen.

Cursisten zonder kennis van andere statistische pakketten en een beperkte statistische kennis worden geadviseerd om eerst de SPSS module datamanagement en datamanipulatie te volgen.

Aan het begin van de training ontvangt u een SPSS handleiding van ons.

De training heeft een duur van 4 weken verspreid over 1 maand op basis van een frequentie van twee(2) keer per week.

Op verzoek kan de training ook binnen 1 week afgerond worden.

Het aantal lesuren per dag is gesteld op: 2
Het totaal aantal lesuren van deze training is gesteld op: 16 uren

Totaal aantal lessen: 8

Indien u de cursus met goed gevolg afsluit, ontvangt u na afloop een certificaat van ons. De cursus wordt afgesloten met een onderzoekverslag dat het cijfer van de student zal bepalen.

De kosten voor deze training bedragen Srd.1800,-. Om deel te kunnen nemen aan de training, moet het trainingsgeld voor de start van de eerste trainingsdag worden betaald. Indien er sprake is van een overeenkomst voor het aflossen van het bedrag in termijnen, dient dit in 2 termijnen te geschieden. Bij afzegging zal er Srd.50,- aan administratie kosten in rekening worden gebracht.

U kunt zich ook digitaal inschrijven, door gebruik te maken van onze digitale inschrijfformulier.