SPSS module 1

SPSS module 1 datamanagement en datamanipulatie

In de SPSS module datamanagement en datamanipulatie leren cursisten aan de hand van praktijkoefeningen hoe zij gegevens kunnen bewerken, manipuleren en exporteren met het statistische softwarepakket SPSS.

In deze cursus komt statistische analyse niet aan de orde maar wordt ingegaan op de vaardigheden die nodig zijn voor het gebruiken van SPSS, zoals het inlezen van data, het bewerken van gegevens, aanmaken van variabelen en splitsen en samenvoegen van files. Er wordt in deze cursus uitgebreid geoefend. Cursisten kunnen met hun eigen data oefenen als zij daar behoefte aan hebben.

SPSS module 1 datamanagement en datamanipulatie

Kennismaken met SPSS

 • Het maken van een gegevensbestand
 • Het toekennen van een naam aan een variabele
 • Het opgeven van de variabelen
 • Het invoeren van gegevens
 • Het bewaren van het gegevensbestand
 • Het maken van een frequentietabel
 • Het bekijken van uitvoer in de viewer
 • De uitvoer van de opdracht frequencies
 • Het verlaten van SPSS

Grafieken en berekeningen

 • Het openen van het gegevensbestand
 • Het maken van een staafdiagram
 • Het omschrijven de gebruikte codering
 • Het gebruik van de knoppenbalk
 • Het weglaten van de categorie Missing
 • SPSS acties laten voordoen
 • Het wijzigen van een bestaande grafiek
 • Het bereken van variabelen
 • Het verlaten van SPSS

Frequentie-en kruistabellen

 • Het selecteren van waarnemingen
 • Het maken van een spreidingsdiagram
 • Het uitzetten van een selectie
 • Het opgeven van ontbrekende waarden
 • Het analyseren van het spreidingsdiagram
 • Het maken van een kruistabel
 • Het wijzigen van een bestaande tabel
 • De indeling in de tabel wijzigen
 • Het uiterlijk van de tabel wijgingen
 • De inhoud van cellen wijzigen
 • De tabel omzetten in een grafiek
 • Het bewaren en printen van analyseresultaten
 • Het opnemen van analyseresultaten in een rapport
 • Handige opties van de Data Editor
 • Het gebruik van de Syntax

Het maken van een gegevensbestand

 • Het opgeven van variabelen
 • Bewerken in de Data editor
 • Het invoegen van variabelen of waarnemingen
 • Het verplaatsen van variabelen of waarnemingen
 • Zoeken in de Data editor
 • Het opzoeken van een waarneming
 • Het opzoeken van een variabele
 • Het opzoeken van een waarde van een variabele
 • Het inlezen van gegevensbestanden van andere programma‚Äôs
 • Het inlezen van ASCII-bestanden

Variabelen berekenen en indelen in klassen

 • Compute voor het berekenen van variabelen
 • Functies voor berekeningen
 • Type en omschrijving van de doelvariabele
 • De opdracht voorwaardelijk uitvoeren
 • Count voor het tellen van waarden
 • Het opgeven van waarden
 • Per variabele verschillende waarden tellen
 • Recode voor het indelen in klassen
 • Hercoderen in een nieuwe variabele
 • Hercoderen in dezelfde variabele
 • Rank Cases voor het bepalen van de rangorde
 • Rangnummers bij gelijke waarden (ties)
 • Rangordemethoden
 • Automatisch hercoderen
 • Ontbreken waarden vervangen

Selecteren, sorteren en wegen van waarnemingen

 • Split file voor het analyseren van groepen
 • Select Cases voor het selecteren van waarnemingen
 • Voorwaardelijk selecteren
 • Een steekproef trekken
 • Selecteren op basis van het waarnemingsnummer
 • Weight Cases voor het wegen van waarnemingen
 • Sort Cases voor het sorteren van waarnemingen
 • Samenvoegen, Aggregeren en kantelen van gegevensbestanden

Het samenvoegen van gegevensbestanden met Merge Files

 • Het toevoegen van waarnemingen
 • Het toevoegen van variabelen
 • Het samenvoegen van waarnemingen met aggregate
 • Het kantelen van het gegevensbestand met transpose

Het beschrijven van een variabele

 • Het maken van frequentietabellen met frequencies
 • Statistics voor het berekenen van kengetallen
 • Charts voor het maken van grafieken
 • Format voor het bepalen van het uiterlijk van de tabel
 • Het opvragen van kengetallen met descriptives
 • Het beoordelen van verdelingen met Explore
 • Statics voor het berekenen van kengetallen
 • Plots voor het opvragen van diagrammen
 • Options voor het behandelen van ontbrekende waarden

Deze cursus is geschikt voor statistisch analisten, onderzoeksmedewerkers, databeheerders en onderzoekers die SPSS willen gaan gebruiken voor beheer en analyse van hun data, en voor academici die hun SPSS-kennis willen opfrissen.

Om toegelaten te worden tot de SPSS module datamanagement en datamanipulatie is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is enige ervaring in het omgaan met computers en kennis van de basisbeginselen van statistiek.

Aan het begin van de training ontvangt u een SPSS handleiding van ons.

De training heeft een duur van 4 weken verspreid over 1 maand op basis van een frequentie van twee(2) keer per week.

Op verzoek kan de training ook binnen 1 week afgerond worden.

Het aantal lesuren per dag is gesteld op: 2
Het totaal aantal lesuren van deze training is gesteld op: 16 uren

Totaal aantal lessen: 8

Indien u de cursus met goed gevolg afsluit, ontvangt u na afloop een certificaat van ons.

De kosten voor deze training bedragen Srd.1200,-. Om deel te kunnen nemen aan de training, moet het trainingsgeld voor de start van de eerste trainingsdag worden betaald. Indien er sprake is van een overeenkomst voor het aflossen van het bedrag in termijnen, dient dit in 2 termijnen te geschieden. Bij afzegging zal er Srd.50,- aan administratie kosten in rekening worden gebracht.

U kunt zich ook digitaal inschrijven, door gebruik te maken van onze digitale inschrijfformulier.