MCSA 2016

Microsoft Certified Solutions Associate 2016 (MCSA)

Server Administrator 2016 (70-740, 70–741 en 70-742)

Met de Microsoft certificering MCSA Windows Server 2016 bewijs je dat je over de belangrijkste kennis en vaardigheden van Microsoft Windows Server 2016 beschikt om een Windows Server 2016 geavanceerd te configureren en om IT-kosten te verlagen. Met de cursus MCSA Windows Server 2016 behaal je in één keer de veel gevraagde Microsoft-certificaten 70-740, 70-741 en 70-742. Deze drie certificaten tezamen leiden tot de officiële MCSA-certificering.

Na afloop van de cursus ben je in staat om kernservices en geavanceerde functionaliteiten van Windows Services 2016 te implementeren, configureren en beheren. Met de MCSA Windows Server 2016 certificering kom je bijvoorbeeld in aanmerking voor een functie als computer network specialist of system administrator.

De training MCSA 2016(Server Administrator2016)bestaat uit de volgende modules:

A. Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016(70-740)

De module 70-740 richt zich met name op de installatie, opslag en rekencapaciteit en-functionaliteit van Windows Server 2016 en omvat de volgende onderwerpen:

 • Installing Windows Server 2016
 • Installing in the Enterprise
 • Configuring Storage and Replication
 • Understanding Hyper-V
 • Configuring High Availability
 • Understanding Clustering
 • Configuring Windows Containers
 • Maintaining Windows Server
 • Understanding Monitoring

B. Networking with Windows Server 2016(70-741)

De module 70-741 beschrijft hoe de netwerktechniek van TCP/IP werkt in een Windows Server 2016-netwerk. Daarbij ligt de focus op beheer en installatie van de infrastructurele componenten en omvat de volgende onderwerpen:

 • Configuring TCP/IP
 • Configuring DNS
 • Configuring DHCP
 • Implement IP Address Management
 • Configuring Network Access
 • Understanding File Services
 • Configuring High Availability
 • Implementing Software Defined Networking

C. Identity with Windows Server 2016(70-742)

In de module 70-742 leer je om te gaan met identiteit in Windows Server 2016. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor het installeren en configureren van domain controllers en het creëren, managen en beheren van een Active Directory. Daarnaast leer je Group Policies configureren, rechten managen en certificaten managen en omvat de verschillende onderwerpen:

 • Installing Active Directory
 • Administer Active Directory
 • Maintaining Active Directory
 • Implementing GPOs
 • Understanding Certificates
 • Configure Access and Information Protection Solutions

Deze MCSA-cursus is bestemd voor (aankomend) IT-professionals, die willen leren om geavanceerde netwerkdiensten te configureren en beheren en die de officiële MCSA-certificering van Microsoft willen behalen.

Deze training is ontwikkeld voor ervaren Windows Server 2012 (R2) administrators en support technicians die hun kennis op het gebied van Windows Server 2016 willen vergroten.

Om deze training met succes af te ronden dien je kennis of ervaring te hebben van Windows 8.1 of Windows 10. Daarnaast is fundamentele kennis van netwerken(Comptia network +), security en hardware(Comptia A+) noodzakelijk.

Tijdens deze training wordt gebruik gemaakt van een engelstalig digitale boek MCSA Windows Server 2016 complete study guide. Gedurende de training ontvangt elke student een digitale versie van dit boek van ons. Verder ontvangt elke student een memory stick met daarop:

 • Een copy van een  Windows server 2016 versie
 • Engelstalig digitale versie van het boek MCSA Windows Server 2016 complete study guide
 • Een map met het trainingsprogramma
 • Windows 10
 • Software voor het maken van een Windows 10 usb boot disk
 • Vmbox of Vmware

 

Totaal aantal les uren : 54, Les uur per dag: 3, Totaal aantal lesweken : 18

Indien u de cursus met goed gevolg afsluit, ontvangt u na afloop van de training het certificaat ‘MCSA’ van ons. Deze training is een goede voorbereiding op de Internationale examens Server Administrator 2016 (70-740, 70–741 en 70-742).

De kosten voor deze training bedragen Srd.6000,-. Om deel te kunnen nemen aan de training, moet het trainingsgeld voor de start van de eerste trainingsdag worden betaald. Indien er sprake is van een overeenkomst voor het aflossen van het bedrag in termijnen, dient dit in 2-3 termijnen te geschieden. Bij afzegging zal er Srd.100,- aan administratie kosten in rekening worden gebracht.

U kunt zich ook digitaal inschrijven, door gebruik te maken van onze digitale inschrijfformulier.