Ms Excel Advanced

Ms. Excel advanced

Wat leert u tijdens de basis training Microsoft Excel?

 • Het samenstellen van logische functies en databases
 • Gegevenstabellen  maken met variabelen
 • Het gebruik van rekenfuncties in een database
 • Het samenstellen van draaitabellen en grafieken
 • Data samenvatten in een draaitabel
 • Het Verticaal en Horizontaal zoeken
 • Records selecteren op selectiecriteria
 • Macro’s opnemen en wijzigen
 • Het samenstellen van Relatieve verwijzingen in een macro
 • Records bekijken in het dataformulier, Autofilters
 • Macro’s starten via knoppen of menu’s
 • Menu maken met macro-opdrachten
 • Invoerwaarden zoeken met de oplosser
 • Scenario’s maken en vergelijken

Bij de inschrijving ontvangt u als  studiemateriaal een handleiding van ons.

De training heeft een duur van 5 dagen. Een les duurt 2 uren. De totale duur van de cursus is gesteld op 10 klokuren.

Lesdagen

De lesdagen zijn van maandag tot en met  vrijdag.  

Lestijden

Met de nieuwe situatie in ons land, waarbij men zich aan de door de Overheid gestelde Covid-19 preventie maatregelen moet houden, wordt in overleg met de cursist de lestijden bepaald.  

Klassikaal

De kosten voor deze training bedraagt Srd.200,-  per persoon.

Privé

Voor privé  trainingen wordt het tarief Srd.300,- gehandhaaft.

Aan het eind van elke training wordt er een examen afgenomen. Cursisten die het examen succesvol hebben doorlopen, ontvangen van ons een certificaat. Voor de afdruk en het uitschrijven van het certrificaat betaalt de cursist Srd.10,- aan administratie kosten.

U kunt zich ook digitaal inschrijven, door gebruik te maken van onze digitale inschrijfformulier.