AutoCad Electrical beginner

AutoCAD Electrical beginner

 

Wat leert u in de AutoCAD Electrical Beginners cursus?

In de AutoCAD Electrical Basistraining leert u snel en efficiënt gebruik te maken van AutoCAD Electrical. Ook leert u AutoCAD Electrical optimaal in te zetten bij uw dagelijkse elektrotechnische tekenwerkzaamheden.
Tijdens de training wordt de theorie afgewisseld met op de praktijk afgestemde opdrachten. De geleerde CAD kennis past u op deze manier snel toe in de praktijk, op uw eigen werkvloer.

U wordt als startende CAD tekenaar tijdens de cursus bij elke stap ondersteund door onze ervaren trainer zodat u leert hoe u een CAD tekening maakt maar ook hoe u deze kunt printen of als PDF kunt delen met anderen. Kortom na de AutoCAD Electrical beginners cursus bent in staat om zelfstandig electrotechnische CAD tekeningen te maken of aan te passen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpak van de training
Het gedegen programma van deze klassikale training is erop gericht dat u het geleerde direct kunt toepassen in uw praktijksituatie. De zeer ervaren en trainer behandelt de theorie en laat met diverse demonstraties zien hoe deze is toe te passen in de praktijk. U gaat aan de slag met verschillende oefeningen waardoor een optimale verwerking van de leerstof wordt bewerkstelligd.

Vervolg training
De ‘AutoCAD Electrical beginners cursus’ is een prima opstap voor de vervolg training’AutoCAD Electrical advanced’ Tijdens deze cursus  maakt u kennis met de geavanceerde functies en commando’s van AutoCAD Electrical. Ook in deze cursus is er ruimte voor uw bedrijfsspecifieke doelstellingen en/of vragen.

 

AutoCAD Electrical Beginners cursus

• Introductie AutoCAD Electrical.
• Opbouw AutoCAD Electrical structuur.
• Projecten.
• Tekeningen.
• Nummering- en kruisverwijzing formules.
• Bibliotheek.
• Catalogus.
• Omgaan met tekenfuncties.
• Plaatsen van symbolen en adermarkeringen.
• Tekenen van faselijnen.
• Plaatsen van klemmen.
• Nummeren van klemmen en symbolen.
• Manipuleren van klemmen.
• Kruisverwijzing van symbolen.
• Link catalogus en records aan symbolen.
• Maken van een kast lay-out.
• Symbolenbibliotheek.
• Wijzigen, aanmaken van symbolen.
• Genereren rapporten van AutoCAD Electrical.
• Testen van eigen symbolen.
• Het afdrukken

De basiscursus AutoCAD Electrical is bedoelt voor ervaren elektrotechnici die een start willen gaan maken met het tekenen en onderhouden van elektrotechnische schema’s met behulp van AutoCAD Electrical. Na afloop van deze cursus bent u in staat een eenvoudig elektrotechnisch project op te zetten of een bestaand project te bewerken.

Om toegelaten te worden tot de ‘AutoCad Electrical beginners cursus’ is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is enige ervaring in het omgaan met computers en kennis van electrotechnisch tekenen gewenst.

Aan het begin van de training ontvangt u een  AutoCad Electrical beginners handleiding van ons.

De training heeft een duur van  4 weken verpreid over 1 maand op basis van een frequentie van twee(2) keer
per week.

Op verzoek kan de training ook binnen 1 week afgerond worden.

Het aantal les uren per dag is gesteld op: 2
Het totaal aantal lesuren van deze training is gesteld op: 16 uren

Totaal aantal lessen: 8

Indien u de cursus met goed gevolg afsluit, ontvangt u na afloop een certificaat van ons.

De kosten voor deze training bedragen Srd.2550,-. Om deel te kunnen nemen aan de training, moet het trainingsgeld voor de start van de eerste trainingsdag worden betaald. Indien er sprake is van een overeenkomst voor het aflossen van het bedrag in termijnen, dient dit in 2 termijnen te geschieden. Bij afzegging zal er Srd.50,- aan administratie kosten in rekening worden gebracht.

U kunt zich ook digitaal inschrijven, door gebruik te maken van onze digitale inschrijfformulier.