AutoCad 2D beginner

AutoCAD 2D beginner

Wat leert u in de AutoCAD 2D Beginners cursus?
In de AutoCAD beginners cursus leert u de grondbeginselen voor het tekenen met AutoCAD. Tijdens de AutoCAD cursus komen de verschillende tekencommando’s aan bod en leert u AutoCAD op de juiste manier gebruiken om uw tekeningen efficiënt en gestructureerd op te bouwen. De oefeningen zijn afgestemd op de praktijk waardoor u na afloop van de cursus direct als CAD tekenaar aan de slag kunt gaan.

U wordt als startende CAD tekenaar tijdens de cursus bij elke stap ondersteund door onze ervaren trainer zodat u leert hoe u een 2D CAD tekening maakt maar ook hoe u deze kunt printen of als PDF kunt delen met anderen. Kortom na de AutoCAD beginners cursus bent in staat om zelfstandig 2D CAD tekeningen te maken of aan te passen.

Aanpak van de training
Het gedegen programma van deze klassikale training is erop gericht dat u het geleerde direct kunt toepassen in uw praktijksituatie. De zeer ervaren en trainer behandelt de theorie en laat met diverse demonstraties zien hoe deze is toe te passen in de praktijk. U gaat aan de slag met verschillende oefeningen waardoor een optimale verwerking van de leerstof wordt bewerkstelligd.

Vervolg training
De ‘AutoCAD beginners cursus’ is een prima opstap voor de ‘AutoCAD 3D’ Tijdens deze cursus gaat u leren modelleren in Autocad. Er zal dan kennis gemaakt worden met de z-as van de UCS. Ook in deze cursus is er ruimte voor uw bedrijfsspecifieke doelstellingen en/of vragen.

AutoCAD 2D Beginners cursus

 • Inleiding Autocad
 • De opbouw van het scherm van Autocad
 • Het commando venster
 • Het gebruik van coördinaten
 • Zoomfunctie’s
 • Werken met eenheden in AutoCad
 • Eigenschappen van elementen
 • Het gebruik van Objectsnaps
 • Het gebruik van Polylines
 • Constructielijnen
 • Het gebruik van Singleline en Multiline
 • Het gebruik van Constraint
 • Selectiemethoden
 • Wijzigingscommando’s
 • Tekenen van cirkels en bogen
 • Werken in lagen
 • Werken met blocks
 • Het gebruik van Tekstblokken
 • Bemating
 • Dimradial en diameter
 • Tabellen(Titelblock)
 • De Calculator
 • Maatlijnstijlfamilies
 • Arceringen
 • Viewports
 • Tekeningen opmaken en afdrukken(PDF)

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die bedrijfsmatig met het tekenprogramma AutoCAD werkt of wil gaan werken en professionele ondersteuning wenst om zich de basis hiervan eigen te maken. Omdat er gewerkt wordt in kleine groepjes is er veel aandacht voor de persoonlijke doelstellingen en toepassingen van iedere individuele deelnemer.

Om toegelaten te worden tot de ‘AutoCad 2D beginners cursus’ is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is enige ervaring in het omgaan met computers en kennis van technisch tekenen gewenst.

Aan het begin van de training ontvangt u een  AutoCad 2D handleiding van ons.

De training heeft een duur van  4 weken verspreid over 1 maand op basis van een frequentie van twee(2) keer per week.

Op verzoek kan de training ook binnen 1 week afgerond worden.

Het aantal les uren per dag is gesteld op: 2
Het totaal aantal lesuren van deze training is gesteld op: 16 uren

Totaal aantal lessen: 8

Indien u de cursus met goed gevolg afsluit, ontvangt u na afloop een certificaat van ons.

De kosten voor deze training bedragen Srd.1250,-. Om deel te kunnen nemen aan de training, moet het trainingsgeld voor de start van de eerste trainingsdag worden betaald. Indien er sprake is van een overeenkomst voor het aflossen van het bedrag in termijnen, dient dit in 2 termijnen te geschieden. Bij afzegging zal er Srd.50,- aan administratie kosten in rekening worden gebracht.

U kunt zich ook digitaal inschrijven, door gebruik te maken van onze digitale inschrijfformulier.